Les mer

Big Data Analyse

NyAnalyse leverer tjenester innenfor stordata-analyse, verdi- og ringvirkningsanalyse, samt konsekvensutredning.

Les mer
Vi utreder økonomiske problemstillinger, gjennomfører analyser og vurderer løsninger.Les mer

Siste nyheter

Anbefalinger

Vi er meget fornøyd med det arbeidet NyAnalyse leverte for oss på skatt. De formidlet kompleks og sammensatt politikk på en forståelig og anvendbar måte. Kort sagt – NyAnalyse er meget kompetente til å snakke økonomi med ikke-økonomer. Våre medarbeidere sitter igjen med mer kunnskap og engasjement for å arbeide videre med skatt og avgiftspolitikken på vegne av våre medlemmer.
Hilde Widerøe Wibe,
Næringspolitisk direktør
Abelia
NyAnalyse har bidratt til verdifull innsikt og analyse for Econa. I tillegg til å ha meget god kunnskap om politiske prosesser og analyser, er de løsningsorientert i forhold til våre problemstillinger. Vi i Econa er meget godt fornøyd med samarbeidet med NyAnalyse, både når det gjelder planlegging, idèarbeid og gjennomføring.
Gry Ljøterud,
Kommunikasjonsansvarlig
ECONA
Det vi synes var spennede med NyAnalyse, var at selskapet ikke er så stort og byråkratisk og behersker den kompetanse som vi først og fremst har behov for, nemlig analyser både på makro og mikronivå av ulike sider ved bolig- og eiendomsmarkedet.
Peter Batta,
Adm. dir.
Huseiernes Landsforbund
NyAnalyse AS har utviklet og gjennomført et omfattende arbeid med Abelias Omstillingsbarometer i 2016. Dette har blitt en vitenskapelig fundert og troverdig rangering hvor Norge blir målt opp mot 25 andre land på dimensjoner som forskning og utvikling (FoU), innovasjon, entreprenørskap og digitalisering. Gjennom nøye utvalgte kriterier og variabler – og sammenstillingen av disse – har rangeringen klart å kaste nytt lys over hvilke faktorer som er avgjørende for Norges omstillingsevne. Dette har gitt ny innsikt til politikere og andre sentrale beslutningstakere.
Steinar Q. Andersen, Kommunikasjonsdirektør,
Abelia
Makrorapportene fra NyAnalyse holder høy kvalitet og gir oss konkret og bransjerelevant oversikt over bevegelsene i norsk- og internasjonal økonomi.
Vi bruker dette blant annet i kvartals- og årsrapporter, styre- og kommunikasjonsarbeid.
Baard Schumann,
Adm. dir.
Selvaag Bolig ASA
Samarbeidet med NyAnalyse gjorde det mulig for oss å produsere et stort antall kommuneanalyser på kort tid. Høyt faglig nivå og solid kunnskap om kommunikasjon med vesentlige samfunnsaktører gjorde NyAnalyse til en naturlig samarbeidspartner for oss.
Dag Ekelberg,
Næringspolitisk direktør
NHO Service
Vi har benyttet NyAnalyse til å gjennomføre en undersøkelse om IKT og digitalisering i landets kommuner. Undersøkelsen er metodisk grundig og det ble arbeidet intensivt og godt for å sikre solid respons. NyAnalyse er smidige og responderer raskt på endrings – og tilleggsbehov. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet.
Jørn Bremtun,
Kommunikasjonsdirektør, EVRY
Rapportene fra NyAnalyse har gitt oss ny og oppdatert kunnskap, og har vært nyttige i vårt arbeid for en god seniorpolitikk i arbeidslivet. NyAnalyse leverer rapporter med god kvalitet til avtalt tid og pris.
Kari Østerud,
Kari Østerud
Senter for seniorpolitikk
Vi er meget fornøyd med NyAnalyse og anbefaler gladelig disse som samarbeidspartner.
Espen Lund,
Markedssjef
Adecco Norge