NyAnalyse har i samarbeid med EVRY gjennomført en spørreundersøkelse om digitalisering i kommune-Norge. Dette er tredje gangen vi gjennomfører undersøkelsen. Resultater for i år viser positive fremskritt, men omstillingen går ikke like raskt i alle kommuner. Vi finner blant annet at tre av seks kommunale tjenesteområder er i liten grad digitalisert. Se andre viktige funn her.

EVYR