NyAnalyse, har på oppdrag fra Unio sett nærmere på det fremtidige digitale kompetansebehovet i helsesektoren. For å belyse dette tema ble det gjennomført spørreundersøkelser til medlemmene av Unios fire helseforbund. Resultatene viser at de fleste av respondentene mener at teknologi vil kunne ha positiv påvirkning på en rekke aspekter ved deres arbeidshverdag. Likevel er det mange mener at de ikke innehar tilstrekkelig digital kompetanse for hvordan yrket deres vil være om 5-10 år. Videre er litt under halvparten enig eller svært enig i at det er mangelfull tid, tilbud og økonomi knyttet til opplæring i relevant teknologi. Rapporten finner en positiv sammenheng mellom de som svarer at de har fått opplæring i teknologi og de som mener at deres  teknologiske kompetanse er tilstrekkelig. Dette er, ikke overraskende, en indikasjon på at digital kompetanseutvikling kan være et godt virkemiddel for å styrke de digitale ferdighetene til helsepersonell i fremtiden.

Få alle resultatene ved å lese hele rapporten på Unios nettsider

NyAnalyse er eksperter på hvordan digitalisering påvirker- og vil påvirke samfunnet, bedriften og individet. Ved forespørsler knyttet til rapporter og analyser om dette tema, ta kontakt med Villeman Vinje på vv@nyanalyse.no.