BIG DATA ANALYSE

Abstract Futuristic infographic with Visual data complexity represent Big data concept node base programming

NyAnalyse henter inn, sammenstiller og utfører tekniske beregninger knyttet til “Big Data”. Big Data er en fellesbetegnelse for den store mengden med strukturert og ustrukturert data som genereres av ulike aktører hver eneste dag. Forbrukere etterlater mange digitale spor gjennom søk, vurdering og kjøp på nettet. Gjennom nøye planlegging kan man lagre og systematisere disse dataene for å generere ny innsikt, som i neste runde kan gi store innsparinger for deres virksomhet.

 

NyAnalyse består av et team med fagsterke økonomer med kjernekompetanse innen matematisk modellering, statistisk analyse og utredningskompetanse. I tillegg har vi knyttet til oss samarbeidspartnere med bakgrunn innen Data Science.

 

Grafer og tall til årsrapport

NyAnalyse leverer ferdige grafer og tabeller som kan limes direkte inn i årsrapporter, nettsider eller andre dokumenter. Leveranse innholder grunnlagstall og grafer som er tilpasset etter dine behov.

Grafer til nettsider
Grafer og datasett tilpasses deres behov og implementeres enkelt på egne nettsider med kun en tekstlinje. Ingen behov for IT-spesialist eller større installasjoner. Grafer kobles til sanntids-data, våre databaser eller til annen ekstern statisk innhold.

 

Kontaktpersoner for Big Data Analyse

Villeman Vinje
Villeman VinjePartner og seniorøkonom
Epost: vv@nyanalyse
Rajee Sivam
Rajee SivamSeniorøkonom
Epost: rs@nyanalyse.no