BRANSJE- OG SELSKAPSANALYSE

Hva er de store utviklingtrekkene innen din bransje?
Lurer du på hvordan bedriften din gjør det i forhold til andre i bransjen? Våre analyser baserer seg ikke bare på måltall som lønnsomhet og omsetning, men tar også for seg indikatorer som lønnskostnader, effektivitet målt per ansatt, eller andre kriterier.

Eller er det mer interessant å studere makrotall for å si noe om samlet utvikling eller kjøpekraften til kundene?

Slike utredninger kan vi toppe med næringspolitikk, strategi og hjelp til posisjonering i forhold til endrede rammevilkår og politiske beslutninger. Vi gjør analyser på alle nivå i verdikjeden.

Vårt team har bred kompetanse
Kombinasjonen av kompetanse på samfunn, bransje og bedrift får du hos NyAnalyse. Vi har ansatte med bakgrunn fra revisjon og regnskapsanalyser, samfunnsøkonomi og politikken på Stortinget.