Kommunal byråkrati-barometer er en årlig rangering av norske kommuner etter andel av ressursbruken som benyttes i administrasjonen. Dersom du ønsker en fylkesoversikt ferdig sortert, koster det 1290 kroner for ditt eget fylke og 1590 kroner for opptil fire fylker.