SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE 

Business management challenge as a businesswoman and businessman controlling the deluge of corporate office issues as drawings of economic symbols being held back by manager professionals in a 3D illustration style.

Samfunnsøkonomisk analyse er en metodikk for å kartlegge mulighetsrom, identifisere kostnader og nytte av alternative tiltak for samfunnet og ulike grupper. Hensikten med en samfunnsøkonomisk analyse kan være å finne ut om et tiltak er lønnsomt eller ikke, vurdere effektene av tidligere tiltak eller rangere og prioritere mellom ulike løsninger.

En samfunnsøkonomisk analyse er sektorovergripende og skal i størst mulig grad fange opp virkninger for alle grupper i samfunnet som inntektsendringer for private husholdninger og næringslivet og virkninger på blant annet miljø, helse og økonomisk vekst.

Samfunnsøkonomiske analyser viser om tiltak totalt sett er lønnsomme eller ikke, og dersom noen grupper kommer dårlig ut som følge av en foreslått endring bør dette også vurderes.

NyAnalyse har gjennomført en rekke samfunnsøkonomiske analyser de senere årene – innen mange ulike bransjer. Vi baserer våre analyser på veileder fra Direktoratet for økonomistyring, NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementets veileder) og relevante sektorveiledere.

Over årene har vi jobbet aktivt med pedagogisk fremstilling og forenkling av det som kan være komplekse og omfattende analyser. Vi gjennomfører også kortversjoner som egner seg godt for bransjeaktører som ønsker å vise sitt bidrag til verdiskaping i samfunnet.

Kontaktpersoner for samfunnsøkonomisk analyse

Villeman Vinje
Villeman VinjePartner og seniorøkonom
Epost: vv@nyanalyse
Rajee Sivam
Rajee SivamSeniorøkonom
Epost: rs@nyanalyse.no