Water Drop And Water RingsNyAnalyse har utviklet en modell som kan beregne direkte og indirekte virkninger av en virksomhets aktivitet på underleverandører og resten av verdikjeden. En komplett sammenstilling som viser de samlede nærings-, skatte- og sysselsettingsvirkningene fra en virksomhets eller en nærings aktivitet omtaler vi som et samfunnsregnskap. Dette regnskapet som ofte er beregnet for en avgrenset periode – statusanalyse – gir ny og viktig innsikt om de positive, økonomiske virkningene fra en virksomhet, bransje eller næring for resten av samfunnet. Metoden er bygget på nasjonalregnskapsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Samfunnsregnskapet kan hjelpe din virksomhet med å synliggjør hvordan økonomisk aktivitet i din virksomhet skaper ringvirkninger for underleverandører og resten av økonomien i form av omsetning og verdiskapning. Videre kan vi vise hva din virksomhet bidrar med oppover  i verdikjeden, samt hva dette betyr i form av antall årsverk og innbetalt skatter og avgifter til stat og kommune.

Du finner et samfunnsregnskap utført for bygg- og anleggentreprenøren Risa AS her.

Kontaktpersoner for samfunnsregnskap
Terje Strøm, Sjeføkonom

Telefon:  46 44 10 09
Epost: ts@nyanalyse.no

Rajee Sivam, Seniorøkonom
Telefon: 97 79 70 21
Epost: rs@nyanalyse.no