TEKNOLOGI OG DIGITALISERING

Abstract Futuristic infographic with Visual data complexity represent Big data concept node base programmingDen teknologiske utviklingen akselererer eksponentielt og stadig nye områder innen vare- og tjenesteproduksjonen digitaliseres. Historisk var spredningen av ny teknologi en seiglivet prosess. For eksempel tok det mer enn 70 år før bruken av telefoner nådde 50 pst. av alle husholdninger, og tilsvarende tall for bruken av radio og internett var på henholdsvis 28 år og 10 år. I nyere tid brukte Facebook 856 dager på å nå 10 millioner brukere, Twitter brukte 780 dager og Google+, en sosial medieplattform, brukte kun 16 dager.

NyAnalyse har erfaring og spisskompetanse på analyser av det digitale skifte, big data og kundesegmentering (CRM). Vi har samarbeidet med aktører som Telenor Norge, EVRY, HP Norge, BoligMappa og Difi om komplekse prosjekter innen fornyelse og innføring av teknologi i privat og offentlig sektor. Beregninger tilknyttet tidsbruk eller annen økonomisk innsparing vil bidra til stadig større forståelse for nye prioriteringer i bedrifter og offentlig sektor.

Våre analyser er gjort tilgjengelig og benyttet av både Produktivitetskommisjonen og Digital Agenda for Norge i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. NyAnalyse har egne ansatte med bred analyse- og databasekompetanse kombinert med samfunnsforståelse og lang erfaring fra næringslivet. Vi har tilgang på spisskompetanse innen IKT og datavarehus som gjør at vi kan implementere din big data-strategi og sikre økt lønnsomhet.

 

Kontaktpersoner for IKT og teknologi

Villeman Vinje
Villeman VinjePartner og seniorøkonom
Epost: vv@nyanalyse
<strong>Terje Strøm</strong>
Terje StrømPartner og sjeføkonom