OM OSS

Light bulb with drawing graph

NyAnalyse bidrar med innsiktsfull økonomisk kunnskap, konsekvensanalyse og andre kvantitative verktøy som sikrer at virksomheter treffer velinformerte politiske og forretningsmessige beslutninger.

Vårt team av økonomer er eksperter på å bruke avansert økonomisk metode og verktøy – fra økonomisk konsekvensanalyse til kost-nytte-modellering og netto nåverdimetode – som gir verdifull innsikt i dagsaktuelle temaer og utfordringer knyttet til næringsliv, økonomi og myndighetspolitikk. Vi formidler forskningskunnskap for en målgruppe og /eller publikum i form av velformulerte og godt utarbeidede utredninger, notater, analyseverktøy, infografikk og web-baserte medieformater. Vi tilbyr innsikt og analyse basert på bransjeerfaring, sterk fagkompetanse og et stort nettverk av samarbeidspartnere.

 

 

Vi er meget fornøyd med det arbeidet NyAnalyse leverte for oss på skatt. De formidlet kompleks og sammensatt politikk på en forståelig og anvendbar måte. Kort sagt – NyAnalyse er meget kompetente til å snakke økonomi med ikke-økonomer. Våre medarbeidere sitter igjen med mer kunnskap og engasjement for å arbeide videre med skatt og avgiftspolitikken på vegne av våre medlemmer. Det var vårt formål med å engasjere NyAnalyse, og det har de levert strålende på.
Hilde Widerøe Wibe,
Næringspolitisk direktør
Abelia
NyAnalyse har bidratt til verdifull innsikt og analyse for Econa. I tillegg til å ha meget god kunnskap om politiske prosesser og analyser, er de løsningsorientert i forhold til våre problemstillinger. Vi i Econa er meget godt fornøyd med samarbeidet med NyAnalyse, både når det gjelder planlegging, idèarbeid og gjennomføring. De er tilgjengelige, evner å forklare på en god måte og har en positiv holdning til våre spørsmål og innspill. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid med NyAnalyse.
Gry Ljøterud,
Kommunikasjonsansvarlig
ECONA
Det vi synes var spennede med NyAnalyse, var at selskapet ikke er så stort og byråkratisk og behersker den kompetanse som vi først og fremst har behov for, nemlig analyser både på makro og mikronivå av ulike sider ved bolig- og eiendomsmarkedet.
Peter Batta,
Adm. dir.
Huseiernes Landsforbund
NyAnalyse leverte oppdraget innenfor satte frister – og til en meget bra faglig kvalitet. Vi opplevde NyAnalyse som en proaktiv og faglig sterk samarbeidspartner.
Lars-Erik Sletner,
Adm. dir.
Bedriftsforbundet
Samarbeidet med NyAnalyse gjorde det mulig for oss å produsere et stort antall kommuneanalyser på kort tid. Høyt faglig nivå og solid kunnskap om kommunikasjon med vesentlige samfunnsaktører gjorde NyAnalyse til en naturlig samarbeidspartner for oss.
Dag Ekelberg,
Næringspolitisk direktør
NHO Service
Vi er svært tilfreds med samarbeidet, og vil trolig benytte NyAnalyse mer i nær fremtid.
Jørn Bremtun,
Seniorrådgiver
Telenor Norge
Vi er meget fornøyd med NyAnalyse og anbefaler gladelig disse som samarbeidspartner.
Espen Lund,
Markedssjef
Adecco Norge