ANALYSE OG BEREGNINGER

Beregninger
Vårt analyseteam besitter solid matematisk og metodisk kompetanse. Vi utfører regresjonsanalyser, bygger beregningsmodeller, og setter opp automatiske skaleringsverktøy. Vi kan også levere innhold som kan tilpasses eller brukes direkte til nettsider mv.

Vi benytter ledende modellrammeverk for estimering og beregninger av tallmaterialet. I tillegg har vi utviklet en rekke dynamiske modeller for å forstå markeder, endringer i samfunnet, effekter av befolkningsendringer, og skattesystem for å nevne noe.

NyAnalyse er, blant annet, leverandør  bak DNBs nye ringvirkningskalkulator, som beregner verdibidraget og finansiering av velferd for over 163.000 aksjeselskaper i Norge. Kalkulatoren finner du på nettsiden til DNB: dnb.no/ringvirkninger.

Analyse / syntese
Våre analyser tar utgangspunkt i systematiske undersøkelser der vi betrakter et saksfelt som sammensatt av enkelte bestanddeler. Dette gjør vi for å skaffe oss en tilstrekkelig forståelse av de enkelte delenes rolle og funksjon. I syntesen setter vi de ulike delene sammen slik at vi har god innsikt i og forståelse av virkningene av et sammensatt felt.

Kontaktpersoner analyse og beregninger 

<strong>Terje Strøm</strong>
Terje StrømPartner og sjeføkonom
<strong>Rajee Sivam</strong>
Rajee SivamSeniorøkonom

Epost:  rs@nyanalyse.no.