Beregninger og analyse

Beregninger
Vårt analyseteam besitter solid matematisk og metodisk kompetanse. Vi utfører regresjonsanalyser, bygger beregningsmodeller, og setter opp automatiske skaleringsverktøy. Vi kan også levere innhold som kan tilpasses eller brukes direkte til nettsider mv.

Vi benytter ledende modellrammeverk for estimering og beregninger av tallmaterialet. I tillegg har vi utviklet en rekke dynamiske modeller for å forstå markeder, endringer i samfunnet, effekter av befolkningsendringer, og skattesystem for å nevne noe.

Analyse / syntese
Våre analyser tar utgangspunkt i systematiske undersøkelser der vi betrakter et saksfelt som sammensatt av enkelte bestanddeler. Dette gjør vi for å skaffe oss en tilstrekkelig forståelse av de enkelte delenes rolle og funksjon. I syntesen setter vi de ulike delene sammen slik at vi har god innsikt i og forståelse av virkningene av et sammensatt felt.