<strong>Terje Strøm</strong>
Terje StrømPartner og sjeføkonom
Terje er utdannet samfunnsøkonom (Cand.Oecon) fra Universitetet i Oslo og er fulltidsansatt som sjeføkonom i NyAnalyse. Han har ledet en rekke viktige prosjekter i sin karriere knyttet til samfunnsaktuelle problemstillinger. Terje har tidligere vært makroøkonom i NHO og finanspolitisk rådgiver på Stortinget. Han har lang erfaring fra arbeidsområder som næringspolitikk og statsfinanser. Han har også en svært god forståelse for politiske prosesser.Terje er en erfaren foredragsholder, makroskribent for landsdekkende media og har egen blogg. Terje har blant annet ansvar for analyseområder innen samfunnsøkonomi og næringspolitikk.

Kontakt Terje på telefon 46 44 10 09 eller epost: terje@nyanalyse.no.
Bilder til pressebruk: 1 2
<strong>Villeman Vinje</strong>
Villeman VinjePartner og seniorøkonom
Villeman er utdannet samfunnsøkonom (MA Economics) fra Universitetet i Edinburgh, forretningsstrateg (MSc Business Strategy) fra BI og har tatt finansanalytikerstudiet ved NHH. Etter utdannelse begynte han som Business Analyst i management consulting selskapet A.T. Kearney, før han gikk videre som analytiker og finanspolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe. I 2008 begynte han som samfunnsøkonom i den liberale tenketanken Civita, hvor han bl.a. har jobbet med reformer innen skatt, næringspolitikk og velferdsområdet. Villeman er fortsatt tilknyttet Civita og er sekretariatsleder i Alliansen for norsk, privat eierskap.

Kontakt Villeman på telefon 99 24 66 35 eller epost: vinje@nyanalyse.no.
<strong>Rajee Sivam</strong>
Rajee SivamSeniorøkonom
Rajee er samfunnsøkonom med mastergrad fra Universitetet i Oslo og med delstudier fra Universitetet i Essex, England. Han er spesialist på bank- og kredittmarkeder. Rajee har vunnet pris for sin masteroppgave om BASEL III og fått positiv omtale blant annet i DN og i fagtidsskriftet Samfunnsøkonomene. Han har særlig innsikt i og erfaring med modellutvikling, lønnsomhetsberegninger og ringvirkningsanalyse.

Kontakt Rajee på telefon 97 79 70 21 eller epost:  rs@nyanalyse.no.
<strong>Mari O. Mamre</strong>
Mari O. MamreSeniorøkonom
Mari er leder for boliganalyse i NyAnalyse .Hun er samfunnsøkonom med mastergrad fra Universitetet i Oslo/påbegynt phd. Hun er også hospitant ved London School of Economics (LSE). Hun har spesialisert seg innen empirisk analyse og prognoser, ranking/benchmarking, makroøkonomi og boligmarkedet. Hun har flere års erfaring med utredninger og analysearbeid for en rekke ulike oppdragsgivere fra offentlig og privat sektor. Tidligere erfaring fra bl.a. NHO og Økonomisk Institutt ved UiO. Hun har sittet i en rekke verv som i styret ved Universitetet i Oslo, rådsmedlem i Nasjonalt fagråd for Samfunnsøkonomi og vara til Oslo Bystyre. Mari sitter i DNs Boligpanel og holder presentasjoner og foredrag om boligmarked, regional utvikling og makroøkonomi på forespørsel.
Følg henne på twitter:  https://twitter.com/MariMamre og blogg: Marimamre@blogg.no
Kontakt på telefon 90 78 71 63 eller epost: mari@nyanalyse.no.
<b>Linn Bredesen</b>
Linn BredesenSamfunnsøkonom og analytiker
Linn har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og en bachelorgrad i Statsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har bred erfaring med temaer knyttet til offentlig økonomi. Linn har særlig innsikt i demografi, arbeidsmarked, helse og kompetansepolitikk. I NyAnalyse har hun opparbeidet seg ekspertise på framskrivinger og scenarioanalyser, og har gjennomført en rekke analyser av nytte og kostnader ved digitalisering. Linn har også bred erfaring med å gjennomføre og analysere resultater fra kvantitative- og kvalitative undersøkelser.

Ta kontakt med Linn Bredesen på telefon 407 38 747 eller epost: linn@nyanalyse.no
<b>Cassandra Velten</b>
Cassandra VeltenSamfunnsøkonom og analytiker
Cassandra har en master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, med fordypning i miljø- og ressursøkonomi. Masteroppgaven skrev hun i samarbeid med forskningssenteret CREE om investeringer i karbonfangst (CCS). Cassandra har spesiell innsikt i bolig, klima- og miljø samt arbeidsliv og kompetanse. Hun er en dreven analytiker som bistår med sin gode beregningstekniske kompetanse inn i våre kundeprosjekter. Cassandra har tidligere jobbet som økonom i Vista Analyse og vært seminarleder ved Økonomisk institutt ved UiO.

Ta kontakt med Cassandra Velten på telefon 943 66 021 eller epost: cassandra@nyanalyse.no

<b>Amir Sasson</b>
Amir SassonAssosiert partner og professor
Amir Sasson er professor ved Handelshøyskolen BI og er tilknyttet NyAnalyse på prosjektbasis. Han har gjennom mange år forsket på strategi og næringslivsutvikling med spesiell vekt på kunnskapsbasert næringsliv. Mellom 2009 og 2012 var Amir faglig leder for det nasjonale forskningsprosjektet “Et Kunnskapsbasert Norge” sammen med professor Torger Reve. Målet med prosjektet var å utrede en strategisk retning for Norge som kunnskapsbasert næringslivsnasjon. Amir er en populær foredragsholder i Norge og internasjonalt og har en rekke publikasjoner i anerkjente vitenskapelige tidsskrift. Last ned CV.

Ta kontakt med Amir Sasson på epost: amir@nyanalyse.no
<strong>Dag Refling</strong>
Dag ReflingAssosiert partner og samfunnsgeograf
Dag Refling er samfunnsgeograf tilknyttet NyAnalyse. Han har spesiell kompetanse innen økonomi, planlegging og bolig- og eiendomsmarked, herunder bolig-, areal- og transportplanlegging, investeringsanalyser av offentlig infrastruktur og politiske beslutningsprosesser. Dag har erfaring med rådgivning og analyse knyttet til skatte- og avgiftssystemet, næringseiendom og offentlig forvaltning. Han har tidligere vært utredningssjef i Huseiernes Landsforbund, konsulent i Asplan Analyse, spesialutreder i kommunaldepartementet og konsulent i Statistisk Sentralbyrå.

Kontakt Dag på epost: dag@nyanalyse.no

<strong>Andreas Ringen</strong>
Andreas RingenAssosiert partner og samfunnsøkonom
Andreas Ringen er tilknyttet partner og samfunnsøkonom i NyAnalyse. Han har særlig innsikt i og erfaring med markedskartlegging, modellutvikling, økonometrisk metode og investeringsanalyser. Andreas har studert økonomi-, finans-, organisasjons- og administrasjonsfag, og har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitet fra Oslo. I tillegg har Andreas utdanning tilsvarende to år på masternivå innen finans og ledelse.

Kontakt Andreas på telefon 48 41 48 01 eller epost: ar@nyanalyse.no

<strong>Tor Steig</strong>
Tor SteigSamfunnsøkonom og foredragsholder
Tor Steig er en glimrende foredragsholder og gir din virksomhet innspill på problemstillinger innen økonomi og samfunn. Et foredrag av Steig er spekket med økonomisk innsikt og personlige erfaringer fra flere tiår som premissleverandør i samfunnsdebatten med tydelige meninger. Tor Steig er sosialøkonom og tidligere sjeføkonom i NHO. Han har vært en sentral aktør innen næringspolitikk i sin karriere.

Ta kontakt med Tor Steig (steig@nyanalyse.no) eller Terje Strøm (terje@nyanalyse.no) for mer informasjon.
<strong>Gunhild Sandstad</strong>
Gunhild SandstadGrafisk designer
Gunhild lager infografikk og hjelper oss med å kommunisere økonomiske sammenhenger grafisk.Gunhild har over 20 års erfaring fra reklamebransjen, hvorav 16 år i Leo Burnett og Kitchen. Hun har siden 2005 jobbet som grafisk designer og AD i Creo og DIST Creative.Som grafisk designer og illustratør har hun tidligere jobbet med annonsører som Dagbladet, SAS, Coca-Cola, BMW, Møller, McDonalds, Norsk Tipping, K-bank, Freia, Nidar, Ringnes, Returkartong, NSB, G-sport, Telenor, NetCom, Tine, Toro, Fretex, Amnesty International, Turistforeningen og Gjensidige.Gunhild er utdannet grafisk designer og har en bachelor i markedskommunikasjon.

Nettverk og fleksible ansatte
Nettverk og fleksible ansatte
NyAnalyse benytter seg av et nettverk av høyt kvalifiserte mennesker på oppdrag og engasjement.
Fagnettverket bistår NyAnalyse med faglig kompetanse og arbeidskapasitet. En bred kompetansebase og erfaring er viktig for å sikre kundene god kvalitet.Vi er alltid på utkikk etter dyktige mennesker som ønsker å være med på å løse spennende og aktuelle oppgaver for noen av Norges største oppdragsgivere. Har du høyere utdanning innenfor relevante fagfelt og ønsker en fleksibel arbeidssituasjon, send en CV på post@nyanalyse.no så kontakter vi deg.